Google Map
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩuLiên kết mạng xã hội
Quảng cáo
385 385 hinh Lễ Húy kỷ82 ưassa Lễ Huý kỵ 382 383 383 hinh
Thống kê truy cập
Hình ảnh hoạt động
Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 385 Lễ Huý kỵ 385 Đền Thờ Thái Sư Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ hinh Lễ Húy kỵ 382 Lễ Huý kỵ 384 Lễ Huý kỵ 385
Liên kết website
  Bìa sách "Tường trình về khu truyền giáo Đàng Trong 1631" của Cristophoro Borri.   “Tường trình về khu truyền giáo xứ Đàng Trong 1631” của Cristophoro Borri, được viết từ những năm 1621 – 1622, khi ông hoạt động truyền giáo tại Nước Mặn (Bình Định) và được xuất bản năm 1631 tại Roma. Sách viết bằng tiếng Ý, trong đó có sử dụng một số chữ Quốc ngữ thời kỳ phôi thai, đã đ..
“Nhã nhạc cung đình Huế” đã được UNESCO công nhận là “Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại” năm 2003. Nhã nhạc cung đình Huế là thể loại nhạc cung đình thời phong kiến, được biểu diễn vào các dịp lễ hội vua đăng quang, băng hà, các lễ hội khác… trong năm của các tiều đại nhà Nguyễn, “trong các thể loại nhạc cổ truyền ở Việt Nam, chỉ có Nhã nhạc đạt tới tầm vóc quốc gia”. Nhã nhạc cung đìn..
“… Hai lũy Trường Dục (1630), lũy Nhật Lệ (1631) do Tổng công trình sư Lộc Khê Hầu vạch ra “đồ bản và trực tiếp chỉ huy thi công xây lũy”, đã giữ một vai trò rất quan trọng trong chiến tranh với họ Trịnh, và chính nhờ hai công trình kiến trúc ấy mà các Chúa Nguyễn đã đẩy lui tất cả các cuộc xâm nhập của quân Trịnh” từ Đàng Ngoài.   “Khôn ngoan qua được Thanh Hà   ..
Đào Duy Từ người đặt nền móng xây dựng các thể chế chính trị, quân sự, xã hội... xứ Đàng Trong
“Đào Duy Từ khéo can gián, Chúa nhiều vị nể nên thường nghe theo. Ông thường khuyên Chúa lập phép duyệt tuyển để chọn đinh tráng làm lính, thi hành phép khảo thí để thu nhân tài”.   Phép duyệt tuyển là duyệt dân, chia dân thành từng hạng để đánh thuế sai dư (thuế thân) và tuyển lính: “… Chúa Hy Tông (Sãi Vương) noi theo quy chế đời Hồng Đức, và các Chúa kế sau đều thi hành: 6 năm một lầ..