Google Map
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩuLiên kết mạng xã hội
Quảng cáo
Lễ Huý kỵ 382 ưassa Lễ Huý kỵ 382 scscs Lễ Huý kỵ 382 Nhà từ đường họ Đào Duy Lễ Húy kỷ82 Lễ Huý kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 383 hinh Lễ Huý kỵ 382 383 383 hinh Lễ Huý kỵ 382 hinh 383 385 385 385
Thống kê truy cập
Hình ảnh hoạt động
hinh Chạp mả 2016 Chạp mả 2016 Đào Duy Hương Tảo mộ tại Lăng Chạp mả 2016 Chạp mả 2016 Đào Duy Lộc Thanh Bình Từ Đường Chạp mả Đào Duy Lộc Tảo mộ tại Lăng Láng Thái Sư Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ Bản đồ "lũy Thầy" tại Quảng Bình Hổ Trướng Khu Cơ Thanh Bình Từ Đường Bia di tích lịch sử "Lũy Thầy" Bản đồ Việt Nam (chia 2 miền Nam - Bắc) Dấu tích lịch sử "Lũy Thầy" Sách gia phả họ Đào Duy tại Cự Tài Đền Thờ Thái Sư Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ Dấu tích lịch sử "Lũy Thầy" - Quảng Bình Bồ Đề tự (chùa Bà) Dấu tích lịch sử "Lũy Thầy" tại Quảng Bình Chạp mả 2016 Di tích lịch sử Lũy Thầy hinh Dàn nhã nhạc Thiệp mời Chạp mả 2016 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 Dâng hương ngày 05/01/2017 Lễ Huý kỵ 382 hinh Lễ Huý kỵ 382 hinh Lễ Huý kỵ 383 383 383 383 383 BảnđồNam - Bắc 383 383 383 Nhà từ đường họ Đào Duy Lễ Huý kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 nhà từ đường họ Đào Duy hinh Lễ Huý kỵ 382 Chạp mả 2016 Lễ Huý kỵ 384 Lễ Huý kỵ 385 Lễ Huý kỵ 385 Lễ Huý kỵ 385 Lễ Huý kỵ 385
Liên kết website

    ĐỀN THỜ ĐÀO DUY TỪ                   

CỰ TÀI-HOÀI PHÚ-HOÀI NHƠN-BÌNH ĐỊNH (LÀNG TÙNG CHÂU XƯA)

Website:www.daoduytu.com.vn

Mail:info@daoduytu.com.vn – daoduyloc@daoduytu.com.vn

----------*****----------

 

Bình Định, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

 

Lễ Húy kỵ lần thứ 385 Đào Duy Từ được tổ chức trong 02 ngày 16,17 tháng 10 (âm lịch) năm Kỷ Hợi nhằm ngày 12, 13 tháng 11 năm 2019 tại Đền thờ Đào Duy Từ tại thôn Cự Tài, xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (Làng Tùng Châu xưa):

 

 

 

 

Trân trọng kính mời Quý quan khách, thân hào, nhân sĩ, văn nghệ sĩ, trí thức, thân hữu, tín hữu trong và ngoài nước, cùng toàn thể con cháu gần, xa (nội, ngoại, dâu, rể... trong và ngoài nước) đến tham dự Lễ Húy kỵ lần thứ 385 Đào Duy Từ.

 

Trân trọng thông báo!

 

TM. BAN QUẢN TRỊ

TRƯỞNG TỘC

ĐÀO DUY LỘC

THẬP TỨ HẬU DUỆ