Google Map
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩuLiên kết mạng xã hội
Quảng cáo
385 385 hinh Lễ Húy kỷ82 ưassa Lễ Huý kỵ 382 383 383 hinh
Thống kê truy cập
Hình ảnh hoạt động
Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 385 Lễ Huý kỵ 385 Đền Thờ Thái Sư Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ hinh Lễ Húy kỵ 382 Lễ Huý kỵ 384 Lễ Huý kỵ 385
Liên kết website

                ĐỀN THỜ ĐÀO DUY TỪ           Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

CỰ TÀI - HOÀI PHÚ - HOÀI NHƠN - BÌNH ĐỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Website: daoduytu.com.vn - ĐTDĐ: 09.17.10.1634

 

                Số: 121/2016/TB-ĐTĐDT     

 

                                          Bình Định, ngày 15 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO

(Về việc: ÔNG ĐÀO DUY LỘC PHÁT NGÔN CHÍNH 

DÒNG HỌ ĐÀO DUY TỪ)

 

Kính gửi: CÁC CƠ QUAN, ĐOÀN THỂ, THÂN HÀO, NHÂN SĨ, VĂN NGHỆ SĨ, TRÍ THỨC, CON CHÁU DÒNG HỌ ĐÀO DUY TỪ.

 

Căn cứ vào việc xây dựng và phát triển đúng với giá trị đạo lý lịch sử truyền thống dòng họ Đào Duy Từ nói riêng và lịch sử dân tộc Việt Nam nói chung.

 

ÔNG ĐÀO DUY LỘC PHÁT NGÔN CHÍNH DÒNG HỌ ĐÀO DUY TỪ

 

Kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016 ông Đào Duy Lộc là người phát ngôn chính của dòng họ Đào Duy Từ.

 

Ông Đào Duy Lộc có trách nhiệm trả lời tất cả những gì mà Quý cơ quan, đoàn thể, thân hào,nhân sĩ, văn nghệ sĩ, trí thức, con cháu dòng họ Đào Duy Từ quan tâm, hầu mang đến giá trị đúng với đạo lý lịch sử truyền thống dòng họ Đào Duy Từ.

 

Trân trọng kính đề nghị Quý cơ quan, đoàn thể có mọi liên hệ đến:

 

+ Đền thờ Đào Duy Từ tại thôn Cự Tài, xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

 

+ Lăng Đào Duy Từ tại thôn Phụng Du, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

 

+ Nhà Từ đường Đào Duy Từ, Chùa Bà (Bồ Đề tự) tại thôn Ngọc Sơn (Tài Lương), xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

 

+ Tất cả mọi việc liên quan đến dòng họ Đào Duy Từ.

 

Vui lòng liên hệ bằng văn bản đến người có trách nhiệm của dòng họ Đào Duy Từ:

 

+ Ông Đào Duy Lộc                    Số điện thoại: 09.17.10.1634.

 

+ 329/44 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TPHCM.

 

Đền thờ Đào Duy Từ chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

 

Trân trọng kính chào!

 

                                                               TM. ĐỀN THỜ ĐÀO DUY TỪ

 

                                                                         TRƯỞNG TỘC

 

                                                                         ĐÀO DUY LỘC