Google Map
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩuLiên kết mạng xã hội
Quảng cáo
385 385 hinh Lễ Húy kỷ82 ưassa Lễ Huý kỵ 382 383 383 hinh
Thống kê truy cập
Hình ảnh hoạt động
Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 385 Lễ Huý kỵ 385 Đền Thờ Thái Sư Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ hinh Lễ Húy kỵ 382 Lễ Huý kỵ 384 Lễ Huý kỵ 385
Liên kết website

                ĐỀN THỜ ĐÀO DUY TỪ           Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

CỰ TÀI - HOÀI PHÚ - HOÀI NHƠN - BÌNH ĐỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Website: daoduytu.com.vn - ĐTDĐ: 09.17.10.1634

 

                 Số:       /2016/TB-ĐTĐDT     

 

                                                  Bình Định, ngày 14 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO

(Về việc: HUỶ BỎ TỰ PHONG QUYỀN TRƯỞNG TỘC ÔNG ĐÀO DUY NHƠN)

 

Kính gửi: CÁC CƠ QUAN, ĐOÀN THỂ, THÂN HÀO, NHÂN SĨ, VĂN NGHỆ SĨ, TRÍ THỨC, CON CHÁU DÒNG HỌ ĐÀO DUY TỪ.

 

Căn cứ vào cuộc họp dòng họ Đào Duy Từ ngày 09/11/2016 và ngày 16/11/2016.

 

Ông Đào Duy Nhơn tự phong Quyền Trưởng tộc để làm những việc mờ ám, không đúng đã gây phương hại đến giá trị đạo lý lịch sử truyền thống của dòng họ Đào Duy Từ.

 

HUỶ BỎ “TỰ PHONG QUYỀN TRƯỞNG TỘC ÔNG ĐÀO DUY NHƠN”

 

Kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2016 ông Đào Duy Nhơn không còn Quyền Trưởng tộc tự phong của dòng họ Đào Duy Từ.

 

Ông Đào Duy Nhơn không còn bất cứ quyền gì đại diện cho dòng họ Đào Duy Từ để liên hệ với Quý cơ quan, đoàn thể, thân hào, nhân sĩ, văn nghệ sĩ, trí thức.

 

Dòng họ Đào Duy Từ không chịu trách nhiệm của ông Đào Duy Nhơn với cơ quan, đoàn thể.

 

Trân trọng kính đề nghị Quý cơ quan, đoàn thể có mọi liên hệ đến:

 

+ Đền thờ Đào Duy Từ tại thôn Cự Tài, xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

 

+ Lăng Đào Duy Từ tại thôn Phụng Du, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

 

+ Nhà Từ đường Đào Duy Từ, Chùa Bà (Bồ Đề tự) tại thôn Ngọc Sơn (Tài Lương), xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

 

+ Tất cả mọi việc liên quan đến dòng họ Đào Duy Từ.

 

Vui lòng liên hệ người có trách nhiệm của dòng họ Đào Duy Từ:

 

+ Ông Đào Duy Lộc                    Số điện thoại: 09.17.10.1634.

 

+ Ông Đào Duy Hương               Số điện thoại: 098 738 5558.

 

Đền thờ Đào Duy Từ chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

 

Trân trọng kính chào!

 

                                                               TM. ĐỀN THỜ ĐÀO DUY TỪ

 

                                                                         TRƯỞNG TỘC

 

                                                                         ĐÀO DUY LỘC