Google Map
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩuLiên kết mạng xã hội
Quảng cáo
385 385 hinh Lễ Húy kỷ82 ưassa Lễ Huý kỵ 382 383 383 hinh
Thống kê truy cập
Hình ảnh hoạt động
Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 385 Lễ Huý kỵ 385 Đền Thờ Thái Sư Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ hinh Lễ Húy kỵ 382 Lễ Huý kỵ 384 Lễ Huý kỵ 385
Liên kết website

ĐỀN THỜ THUỶ TỔ THÁI SƯ HOẰNG QUỐC CÔNG

ĐỆ NHẤT KHAI QUỐC CÔNG THẦN

ĐÀO DUY TỪ                  

CỰ TÀI - HOÀI PHÚ - HOÀI NHƠN - BÌNH ĐỊNH (LÀNG TÙNG CHÂU XƯA)

Website:www.daoduytu.com.vn       Hotline: 09. 17. 10. 1634

BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ KHUYẾN HỌC

----------*****----------

 

DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG CỦA QUỸ KHUYẾN HỌC ĐÀO DUY TỪ

(NIÊN KHÓA: 2016 - 2017)

 

1/

Ông: Đào Duy Lộc

Địa chỉ: Quận 3

Hiện kim: 1.000.000 VND (Một triệu đồng)

 

2/

Ông: Đào Duy Lợi

Địa chỉ: Quận 3

Hiện kim: 1.000.000 VND (Một triệu đồng)

 

3/

Ông: Đào Duy An

Địa chỉ: Quận Phú Nhuận

Hiện kim: 1.000.000 VND (Một triệu đồng)

 

4/

Bà: Võ Trương Bích Duy

Địa chỉ: Quận Bình Thạnh

Hiện vật: 300 quyển tập

 

5/

Ông: Võ Duy Minh

Địa chỉ: Thái Thông, Vĩnh Thái, TP Nha Trang

Hiện vật: 300 quyển tập

 

 

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

ĐÀO DUY LỘC