Google Map
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩuLiên kết mạng xã hội
Quảng cáo
385 385 hinh Lễ Húy kỷ82 ưassa Lễ Huý kỵ 382 383 383 hinh
Thống kê truy cập
Hình ảnh hoạt động
Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 385 Lễ Huý kỵ 385 Đền Thờ Thái Sư Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ hinh Lễ Húy kỵ 382 Lễ Huý kỵ 384 Lễ Huý kỵ 385
Liên kết website

ĐỀN THỜ THÁI SƯ HOẰNG QUỐC CÔNG

ĐỆ NHẤT KHAI QUỐC CÔNG  THẦN

                  ĐÀO DUY TỪ                  

CỰ TÀI (TÙNG CHÂU) - HOÀI PHÚ - HOÀI NHƠN - BÌNH ĐỊNH

Website:www.daoduytu.com.vn       Hotline: 09. 17. 10. 1634

BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ KHUYẾN HỌC

----------*****----------

 

DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG QUỸ KHUYẾN HỌC ĐÀO DUY TỪ

(NIÊN KHÓA: 2015 - 2016)

 

1/

Ông: Đào Duy Lộc

Địa chỉ: Quận 3

Hiện kim: 5.000.000 VND (Năm triệu đồng)

 

2/

Ông: Đào Duy Lợi

Địa chỉ: Quận 3

Hiện kim: 2.000.000 VND (Hai triệu đồng)

 

3/

Bà: Bùi Thị Ngọc Thơ

Địa chỉ: Quận 12

Hiện kim: 2.000.000 VND (Hai triệu đồng)

 

4/

Ông: Đào Duy An

Địa chỉ: Quận Phú Nhuận

Hiện kim: 1.000.000 VND (Một triệu đồng)

 

5/

Bà: Phan Thị Tố Uyên

Địa chỉ: Phó Chánh văn phòng Ban Dân Tộc TPHCM

Hiện vật: 350 quyển tập

 

6/

Bà: Trịnh Ngọc Hoàn Thiện

Địa chỉ: Văn phòng đăng ký QSD đất TPHCM

Hiện vật: 350 quyển tập

 

7/

Ông: Trần Nam Chinh

Địa chỉ: 120/12 Nguyễn Văn Đậu, Quận Bình Thạnh TPHCM

Hiện vật: 100 quyển tập

 

TM. QUỸ KHUYẾN HỌC

                                                                                                                                                                                        TRƯỞNG TỘC

                                                                                                                                                                                        ĐÀO DUY LỘC

Tags: QUỸ