Google Map
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩuLiên kết mạng xã hội
Quảng cáo
385 385 hinh Lễ Húy kỷ82 ưassa Lễ Huý kỵ 382 383 383 hinh
Thống kê truy cập
Hình ảnh hoạt động
Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 385 Lễ Huý kỵ 385 Đền Thờ Thái Sư Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ hinh Lễ Húy kỵ 382 Lễ Huý kỵ 384 Lễ Huý kỵ 385
Liên kết website

ĐỀN THỜ THÁI SƯ HOẰNG QUỐC CÔNG

ĐỆ NHẤT KHAI QUỐC CÔNG  THẦN

ĐÀO DUY TỪ                  

CỰ TÀI (TÙNG CHÂU) - HOÀI PHÚ - HOÀI NHƠN - BÌNH ĐỊNH

Website:www.daoduytu.com.vn       Hotline: 09. 17. 10. 1634

BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ KHUYẾN HỌC

----------*****----------

 

DANH SÁCH DỰ KIẾN TRƯỜNG NHẬN QUÀ

QUỸ KHUYẾN HỌC ĐÀO DUY TỪ

(NIÊN KHÓA: 2016 - 2017)

 

 

1/

Trường Trung học cơ sở Đào Duy Từ

Địa chỉ: xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Hiện vật: 01 chiếc xe đạp + 10 phần quà

 

2/

Trường Tiểu học Hoài Phú

Địa chỉ: xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Hiện vật: 10 phần quà

 

3/

Trường Tiều học số 1 Hoài Hảo

Địa chỉ: xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Hiện vật: 10 phần quà

 

4/

Trường Tiểu học số 1 Hoài Thanh Tây

Địa chỉ: xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Hiện vật: 10 phần quà

 

5/

Trường Tiểu học thôn Cự Tài

Địa chỉ: thôn Cự Tài, xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Hiện vật: 10 phần quà

 

6/

Trường Trung học cơ sở Hoài Phú

Địa chỉ: xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Hiện vật: 10 phần quà

 

7/

Trường Tiều học số 2 Hoài Hảo

Địa chỉ: xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Hiện vật: 10 phần quà

 

8/

Trường Tiểu học số 2 Hoài Thanh Tây

Địa chỉ: xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Hiện vật: 10 phần quà

 

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

TRƯỞNG TỘC

ĐÀO DUY LỘC