Google Map
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩuLiên kết mạng xã hội
Quảng cáo
385 385 hinh Lễ Húy kỷ82 ưassa Lễ Huý kỵ 382 383 383 hinh
Thống kê truy cập
Hình ảnh hoạt động
Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 385 Lễ Huý kỵ 385 Đền Thờ Thái Sư Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ hinh Lễ Húy kỵ 382 Lễ Huý kỵ 384 Lễ Huý kỵ 385
Liên kết website

ĐỀN THỜ THÁI SƯ HOẰNG QUỐC CÔNG ĐỆ NHẤT KHAI QUỐC CÔNG  THẦN ĐÀO DUY TỪ                   

CỰ TÀI (TÙNG CHÂU) - HOÀI PHÚ - HOÀI NHƠN - BÌNH ĐỊNH

Website:www.daoduytu.com.vn        Hotline: 09. 17. 10. 1634

Mail:info@daoduytu.com.vn – daoduyloc@daoduytu.com.vn

----------*****----------

 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG NHẬN QUÀ TỪ 

QUỸ KHUYẾN HỌC 

 

ĐỀN THỜ ĐÀO DUY TỪ

 

(NIÊN KHÓA 2015 - 2016)

 

 

1/ Trường THCS Đào Duy Từ:

 

 

 

2/ Trường Tiểu Học số 1 Hoài Hảo:

 

 

 

3/ Trường Tiểu Học số 2 Hoài Hảo:

 

 

 

4/ Trường Tiểu Học Hoài Phú:

 

 

 

5/ Trường THCS Hoài Phú: 

 

 

 

6/ Trường Tiểu Học số 1 Hoài Thanh Tây: 

 

 

 

7/ Trường THCS Hoài Thanh Tây:

 

 

TM. QUỸ KHUYẾN HỌC

TRƯỞNG TỘC

ĐÀO DUY LỘC