Google Map
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩuLiên kết mạng xã hội
Quảng cáo
Lễ Huý kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 Lễ Húy kỷ82 Nhà từ đường họ Đào Duy Lễ Huý kỵ 382 scscs Lễ Huý kỵ 382 ưassa Lễ Huý kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 383 383 hinh 383 hinh Lễ Huý kỵ 382 hinh 383
Thống kê truy cập
Hình ảnh hoạt động
Lễ Húy kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Chạp mả 2016 Thiệp mời Dàn nhã nhạc hinh Di tích lịch sử Lũy Thầy Chạp mả 2016 Dấu tích lịch sử "Lũy Thầy" tại Quảng Bình Bồ Đề tự (chùa Bà) Dấu tích lịch sử "Lũy Thầy" - Quảng Bình Đền Thờ Thái Sư Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ Sách gia phả họ Đào Duy tại Cự Tài Dấu tích lịch sử "Lũy Thầy" Bản đồ Việt Nam (chia 2 miền Nam - Bắc) Bia di tích lịch sử "Lũy Thầy" Thanh Bình Từ Đường Hổ Trướng Khu Cơ Bản đồ "lũy Thầy" tại Quảng Bình Láng Thái Sư Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ Đào Duy Lộc Tảo mộ tại Lăng Chạp mả Thanh Bình Từ Đường Đào Duy Lộc Chạp mả 2016 Chạp mả 2016 Đào Duy Hương Tảo mộ tại Lăng Chạp mả 2016 Chạp mả 2016 hinh Dâng hương ngày 05/01/2017 Lễ Huý kỵ 382 hinh Lễ Huý kỵ 382 hinh Lễ Huý kỵ 383 383 383 383 383 BảnđồNam - Bắc 383 383 383 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 Nhà từ đường họ Đào Duy Lễ Huý kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 nhà từ đường họ Đào Duy hinh Lễ Huý kỵ 382 Chạp mả 2016 Lễ Huý kỵ 384
Liên kết website

ĐỀN THỜ THÁI SƯ HOẰNG QUỐC CÔNG

ĐỆ NHẤT KHAI QUỐC CÔNG  THẦN

                  ĐÀO DUY TỪ                  

CỰ TÀI (TÙNG CHÂU) - HOÀI PHÚ - HOÀI NHƠN - BÌNH ĐỊNH

Website:www.daoduytu.com.vn       Hotline: 09. 17. 10. 1634

BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ KHUYẾN HỌC

----------*****----------

 

DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG QUỸ KHUYẾN HỌC ĐÀO DUY TỪ

(NIÊN KHÓA: 2015 - 2016)

 

1/

Ông: Đào Duy Lộc

Địa chỉ: Quận 3

Hiện kim: 5.000.000 VND (Năm triệu đồng)

 

2/

Ông: Đào Duy Lợi

Địa chỉ: Quận 3

Hiện kim: 2.000.000 VND (Hai triệu đồng)

 

3/

Bà: Bùi Thị Ngọc Thơ

Địa chỉ: Quận 12

Hiện kim: 2.000.000 VND (Hai triệu đồng)

 

4/

Ông: Đào Duy An

Địa chỉ: Quận Phú Nhuận

Hiện kim: 1.000.000 VND (Một triệu đồng)

 

5/

Bà: Phan Thị Tố Uyên

Địa chỉ: Phó Chánh văn phòng Ban Dân Tộc TPHCM

Hiện vật: 350 quyển tập

 

6/

Bà: Trịnh Ngọc Hoàn Thiện

Địa chỉ: Văn phòng đăng ký QSD đất TPHCM

Hiện vật: 350 quyển tập

 

7/

Ông: Trần Nam Chinh

Địa chỉ: 120/12 Nguyễn Văn Đậu, Quận Bình Thạnh TPHCM

Hiện vật: 100 quyển tập

 

TM. QUỸ KHUYẾN HỌC

                                                                                                                                                                                        TRƯỞNG TỘC

                                                                                                                                                                                        ĐÀO DUY LỘC

Tags: QUỸ