Google Map
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩuLiên kết mạng xã hội
Quảng cáo
Lễ Huý kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 scscs Lễ Huý kỵ 382 ưassa Nhà từ đường họ Đào Duy Lễ Húy kỷ82 Lễ Huý kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 hinh Lễ Huý kỵ 382 hinh Lễ Huý kỵ 382 hinh 383 383 383 383
Thống kê truy cập
Hình ảnh hoạt động
Lễ Huý kỵ 383 Lễ Huý kỵ 382 hinh hinh Lễ Huý kỵ 382 Dâng hương ngày 05/01/2017 Chạp mả 2016 hinh Đào Duy Hương Tảo mộ tại Lăng Chạp mả 2016 Chạp mả 2016 Đào Duy Lộc Chạp mả 2016 Thanh Bình Từ Đường Chạp mả Đào Duy Lộc Tảo mộ tại Lăng Láng Thái Sư Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ Bia di tích lịch sử "Lũy Thầy" Bản đồ "lũy Thầy" tại Quảng Bình Hổ Trướng Khu Cơ Thanh Bình Từ Đường Sách gia phả họ Đào Duy tại Cự Tài Dấu tích lịch sử "Lũy Thầy" Bản đồ Việt Nam (chia 2 miền Nam - Bắc) Đền Thờ Thái Sư Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ Dấu tích lịch sử "Lũy Thầy" tại Quảng Bình Dấu tích lịch sử "Lũy Thầy" - Quảng Bình Bồ Đề tự (chùa Bà) Chạp mả 2016 hinh Di tích lịch sử Lũy Thầy Thiệp mời Dàn nhã nhạc Chạp mả 2016 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 BảnđồNam - Bắc Lễ Huý kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 Nhà từ đường họ Đào Duy Lễ Huý kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 nhà từ đường họ Đào Duy hinh Lễ Huý kỵ 382 Chạp mả 2016 383 383 383 383 383 383 383
Liên kết website

ĐỀN THỜ THÁI SƯ HOẰNG QUỐC CÔNG

ĐỆ NHẤT KHAI QUỐC CÔNG  THẦN

                  ĐÀO DUY TỪ                  

CỰ TÀI (TÙNG CHÂU) - HOÀI PHÚ - HOÀI NHƠN - BÌNH ĐỊNH

Website:www.daoduytu.com.vn       Hotline: 09. 17. 10. 1634

BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ KHUYẾN HỌC

----------*****----------

 

DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG QUỸ KHUYẾN HỌC ĐÀO DUY TỪ

(NIÊN KHÓA: 2015 - 2016)

 

1/

Ông: Đào Duy Lộc

Địa chỉ: Quận 3

Hiện kim: 5.000.000 VND (Năm triệu đồng)

 

2/

Ông: Đào Duy Lợi

Địa chỉ: Quận 3

Hiện kim: 2.000.000 VND (Hai triệu đồng)

 

3/

Bà: Bùi Thị Ngọc Thơ

Địa chỉ: Quận 12

Hiện kim: 2.000.000 VND (Hai triệu đồng)

 

4/

Ông: Đào Duy An

Địa chỉ: Quận Phú Nhuận

Hiện kim: 1.000.000 VND (Một triệu đồng)

 

5/

Bà: Phan Thị Tố Uyên

Địa chỉ: Phó Chánh văn phòng Ban Dân Tộc TPHCM

Hiện vật: 350 quyển tập

 

6/

Bà: Trịnh Ngọc Hoàn Thiện

Địa chỉ: Văn phòng đăng ký QSD đất TPHCM

Hiện vật: 350 quyển tập

 

7/

Ông: Trần Nam Chinh

Địa chỉ: 120/12 Nguyễn Văn Đậu, Quận Bình Thạnh TPHCM

Hiện vật: 100 quyển tập

 

TM. QUỸ KHUYẾN HỌC

                                                                                                                                                                                        TRƯỞNG TỘC

                                                                                                                                                                                        ĐÀO DUY LỘC

Tags: QUỸ